Go Green: 1.000 sadnica na Hranjenu


Rezultati glasanja
100%
Za: 2 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

03.11.2021.

Predlagač/ica: Grad Goražde
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizovano

U saradnji sa JP “Bosansko - podrinjske šume”, Grad Goražde priključio se “Go Green” inicijativi, a u sklopu projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini”, kojeg finansiraju Vlada Švicarske i Švedska, a provodi UNDP u BiH.

Cilj inicijative je ukazivanje na važnost očuvanja životne sredine, kao i potrebu angažmana šire zajednice kako bi se ublažili uticaji klimatskih promjena.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Ernest Imamović
SDP BiH
Gradonačelnik Grada Goražda
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 111 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Ernest Imamović

Sa 1 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Bežični internet u Gradu Goražde