Podrška SOS Dječijem selu BiH na Mojmilu


Rezultati glasanja
100%
Za: 2 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

21.11.2021.

Predlagač/ica: Benjamina Karić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: U proceduri

Gradonačelnica Sarajeva dr. Benjamina Karić obišla je SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine (BiH) na Mojmilu i obećala da će tokom svog mandata iskoristiti svaku priliku da promoviše ovu organizaciju. Također je najavila da će Grad Sarajevo biti sponzor jedne SOS porodice za cijelu godinu.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 16 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Benjamina Karić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.