Postavljanje cvjetnih žardinjera na sarajevske mostove


Rezultati glasanja
100%
Za: 3 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

17.05.2022.

Predlagač/ica: Grad Sarajevo
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizacija u toku

Grad Sarajevo pokrenuo je projekat postavljanja cvjetnih žardinjera kojim nastoje oplemeniti sarajevske mostove.

Nakon uređenja mosta kod Vijećnice, raskošne cvjetne žardinjere sada krase i most na Čobaniji.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Gradonačelnica
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 21 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Benjamina Karić

Sa 1 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Grad Sarajevo će pružiti novčanu pomoć stanovništvu Kijeva