Anketa o javnim i komunalnim uslugama Grada Konjic


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

43%
57%

13

GLASAJ

17

31.05.2022.

Predlagač/ica: Osman Ćatić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Javna uprava jedinice lokalne samouprave
Status: Realizacija u toku

Grad Konjic želi omogućiti građanima i građankama da iskažu svoje stavove i mišljenja o bitnim stvarima za život i djelovanje. S tim ciljem, provodi se anketa kojom se nastoji ispitati zadovoljstvo građanstva javnim i komunalnim uslugama u ovom gradu.

Anketu možete ispuniti putem ovog linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBoi43RCui3U_tuv5W19PEtU9GVnR3gjXwq25MXrJTChDCPw/viewform?usp=sf_link

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Saradnja 10.08.2022.
Nastavak saradnje: Konjic ugostio izviđače iz Italije
75%
25%

6

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekonomija 06.08.2022.
Promocija monografije i koncert hora “Djevojke sa Neretve”
83%
17%

5

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
  Javna uprava jedinice lokalne samouprave 01.08.2022.
Pitaj vijećnike/ce
Odgovori vijećnika/ca