Anketa o javnim i komunalnim uslugama Grada Konjic


Rezultati glasanja
43%
57%
Za: 13 Protiv: 17

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

31.05.2022.

Predlagač/ica: Osman Ćatić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Realizacija u toku

Grad Konjic želi omogućiti građanima i građankama da iskažu svoje stavove i mišljenja o bitnim stvarima za život i djelovanje. S tim ciljem, provodi se anketa kojom se nastoji ispitati zadovoljstvo građanstva javnim i komunalnim uslugama u ovom gradu.

Anketu možete ispuniti putem ovog linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBoi43RCui3U_tuv5W19PEtU9GVnR3gjXwq25MXrJTChDCPw/viewform?usp=sf_link

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 18 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Osman Ćatić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.