Proljetna akcija čišćenja


Rezultati glasanja
50%
50%
Za: 18 Protiv: 18

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

26.04.2022.

Predlagač/ica: Grad Konjic
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizovano

Grad Konjic i JKP Standard Konjic, u koordinaciji s mjesnim zajednicama, obrazovnim ustanovama i nevladinim organizacijama, organizovali su proljetnu akciju čišćenja pod nazivom “ZA MOJ GRAD KONJIC”.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Osman Ćatić
SDA
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 18 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Osman Ćatić

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.