Inicijativa “Moja mašta za moju ulicu”


Rezultati glasanja
92%
8%
Za: 46 Protiv: 4

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

23.07.2021.

Predlagač/ica: Srđan Mandić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Usvojena

Općina Centar Sarajevo, u saradnji s UNDP-om, Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Gradom Sarajevo, pokreće inicijativu pod nazivom „Re-imagine my street“ – „Moja mašta za moju ulicu“.

Ovaj projekat podrazumijeva izradu i pokretanje digitalne platforme putem koje će građani moći predlagati ideje i rješenja o određenim javnim površinama u općini Centar, na lokacijama gdje su planirane urbane transformacije.

Nakon radionice Urban Lab Hastahana, održane u septembru 2021. godine, konsultacije kroz www.centar.urbanlab.ba predstavljaju nastavak otvorenog dijaloga u virtuelnom formatu sa ciljem prikupljanje ideja i mišljenja lokalne zajednice o budućnosti Hastahane. Javne konsultacije o budućem izgledu i sadržajima Hastahane otvorene su do 10. februara 2022.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Srđan Mandić
NS
Načelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Nihad Uk

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.