Uređenje pješačke zone u Radićevoj


Rezultati glasanja
81%
19%
Za: 13 Protiv: 3

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

02.08.2021.

Predlagač/ica: Srđan Mandić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Usvojena

U ponedjeljak, 2. augusta 2021. godine, započeli su radovi na uređenju i asfaltiranju pješačke zone u Radićevoj ulici.
Pored novog sloja asfalta, Općina Centar će finansirati i izgradnju pristupne rampe za osobe s poteškoćama u kretanju, koja će zauzeti mjesto dotrajalog stepeništa između ove ulice i Ulice La Benevolencija.

U septembru, kada temperature budu pogodne za to, planirano je hortikulturalno uređenje zelenih površina u ovoj ulici.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Nihad Uk

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.