Sanacije tri ulice u Goraždu


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

75%
25%

6

GLASAJ

2

13.11.2023.

Predlagač/ica: Grad Goražde
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Realizacija u toku

Putem zvanične stranice Grada Goražde 13.11.2023. godine saopćeno je da je gradonačelnik Goražda Ernest Imamović potpisao tri ugovora o ustupanju sanacije i asfaltiranja puteva. Kako se navodi u saopćenju, firma OKAC d.o.o. tokom 60 dana izvodit će radove u vrijednosti od 140.021,10 KM na sanaciji i asfaltiranju puta u ul. Meha Hubjera. Ova firma također će izvoditi radove na popravci puta u selu Faočići, čija je vrijednost 5.655,78 KM, a rok za završetak 20 dana. 


Treći ugovor o ustupanju radova potpisan je s firmom Goraždeputevi. Vrijednost ovog ugovora je 133.303,22 KM, a rok za završetak radova je 30 dana. Iz Gradske uprave naveli su da je u pitanju sanacija putnog pravca Hubjeri, kao i saniranje problema oborinskih voda u ul. Agana Imamovića.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 19.02.2024.
Uskoro još jedna zgrada kolektivnog stanovanja
100%

5

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 14.02.2024.
Nova staza za bicikliste i rekreativce
93%
7%

27

GLASAJ

2

0 pitanja / 0 odgovora
  Zdravstvo 13.11.2023.
Novo vozilo za Službu hitne pomoći u Goraždu
100%

6

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ernest Imamović
SDP BiH
Gradonačelnik Grada Goražda
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca