Metodologija

Javna rasprava Lokal analizira akte koji se razmatraju na sjednicama općinskih vijeća.

Analiza započinje sažetkom sjednice. Navedeno podrazumijeva navođenje općih podataka u vezi sa analiziranom sjednicom: datum i mjesto njenog održavanja, ko je predsjedavao sjednicom, te koliko je i kakvih akata usvojeno (odluke, zaključci ili drugo). Također, ukoliko je sjednica prekinuta, u sažetku se navodi razlog prekida i termin njenog nastavka.

Potom slijedi detaljniji opis sjednice. Ovdje se detaljno analiziraju najznačajniji akti koji su raspravljani na sjednici. Izbor takvih akata vrši se na osnovu teme koju obrađuju, odnosno biraju se akti koji za temu imaju najaktuelnija pitanja - pitanja koja su od javnog značaja i za koja je javnost najviše zainteresirana.

Pri tome se poštuje sljedeće:

 • Kao izvori se koriste:
  1. zvanični izvori (materijali dobiveni od općine, a koji uključuju zapisnike sa sjednica općinskih vijeća, nacrte, prijedloge i usvojene akte; obavještenja i saopštenja o radu općine i općinskog vijeća; statistički podaci i druge relevantne informacije ovih tijela; javni budžeti i drugo);
  2. medijski izvori (izvještaji o radu općine i općinskog vijeća);
  3. istraživanja i podaci organizacija civilnog društva i stručnjaka/inja, kao i izvještaji i istraživanja organizacija i pojedinaca sa ekspertizom u specifičnim oblastima.
  Svi izvori su jasno navedeni u analizama svake sjednice.
 • Svaki analizirani akt bit će obilježen oznakom jedne od tematskih oblasti (na osnovu toga kojim se sadržajem bavi):
  • ekonomija;
  • državno uređenje;
  • kultura i sport;
  • pravna država;
  • zdravstvo;
  • spoljna politika;
  • socijalna politika;
  • obrazovanje.
 • Za svaki akt bit će dati sljedeći podaci: 1) predlagač/ica; 2) stranačka pripadnost predlagača/ice; 3) vijećnici/e koji podržavaju akt i oni/e koji/e su protiv; 4) detaljno pojašnjenje akta.
 • Javna rasprava Lokal se u detaljnom obrazloženju akta ne upušta u ocjenu analiziranog akta niti daje vlastiti stav u vezi sa temom i/ili aktom koji se analizira. Cilj je prezentacija akta na što jednostavniji način, te upoznavanje građana/ki sa njegovim sadržajem.

Nakon detaljnijeg opisa sjednice slijedi rubrika Izdvojene teme. U ovoj rubrici daje se pregled najznačajnijih termina/instituta/oblasti o kojima je bila riječ u analiziranim aktima, a koje su, iako vrlo značajne za javnost, manje poznate građanima/kama, ili su posebno važne za analizirane akte.

Analiza završava rubrikom Predefinirana pitanja - unaprijed formuliranim pitanjima u vezi sa analiziranim aktima, koja korisnicima/ama platforme Javna rasprava Lokal omogućavaju da ih direktno postave načelniku, odnosno vijećnicima/ama. No, pored unaprijed pripremljenih (predefiniranih) pitanja, korisnici/e platforme mogu načelniku i/ili vijećnicima/ama postavljati i druga pitanja koja se tiču sjednica, analiziranih akata sa sjednica ili generalno nadležnosti načelnika/ce i vijećnika/ca (više o nadležnostima načelnika/ce i vijećnika/ca možete vidjeti ovdje.

Jednom godišnje Javna rasprava Lokal objavljuje izvještaj o radu općinskog vijeća u prethodnoj godini. U izvještaju se navodi nivo transparentnosti općine; u kojim tematskim oblastima je posmatrano općinsko vijeće bilo najaktivnije; da li postoji napredak u određenim oblastima u odnosu na raniji period; koliko je akata i koje vrste usvojeno u posmatranom periodu; ko je od vijećnika/ca bio najaktivniji; kao i pregled statistike, uključujući i rezultate po oblastima, strankama i pojedinačnim vijećnicima/ama.