Izdvojeno
Inicijativa/odluka
100%
Sanacija pomoćnog stadiona kod sportske dvorane “Goran Čengić”
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 14.09.2022.
Inicijativa/odluka
100%
Novi uslovi za ostvarivanje prava na novčani dodatak za djecu u Novom Sarajevu
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 01.09.2022.
Inicijativa/odluka
100%
Inicijativa/odluka
100%
Mobilni timovi za izbor savjeta mjesnih zajednica
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 28.07.2022.
Inicijative/odluke u proceduri Sve ovakve inicijative/odluke
Inicijativa/odluka
100%
Sanacije saobraćajnica u ulicama 10. maj i Mahmuta Mahmutovića
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 06.09.2022.
Inicijativa/odluka
100%
Popravka česme u parku na Grbavici
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 28.07.2022.
Inicijativa/odluka
35%
65%
Regulacija cestovne sigurnosti na Vilsonovom šetalištu
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 28.07.2022.
Inicijativa/odluka
100%
Inicijative/odluke postavljene od zvaničnika/ca Sve ovakve inicijative/odluke
Inicijativa/odluka
100%
Nabavka kardiomobila za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Kantona Sarajevo
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 15.09.2022.
Inicijativa/odluka
100%
Ozelenjavanje javnih zelenih površina na području općine Novo Sarajevo
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 05.09.2022.
Inicijativa/odluka
67%
33%
Sanacija klizišta na lokalitetu Park-šuma Hum
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 05.07.2022.
Inicijative/odluke postavljene od korisnika/ca platforme Sve ovakve inicijative/odluke
Inicijativa/odluka
78%
22%
Sanacija pješačkih prelaza na području općine Novo Sarajevo
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 27.08.2021.
Inicijativa/odluka
71%
29%
Inicijativa za asfaltiranje Triglavske ulice
1 pitanja / 1 odgovora
Datum odlučivanja: 28.07.2022.
Izdvojene inicijative/odluke Sve inicijative/odluke
Inicijativa/odluka
0%
Realizacija projekta “3D PRINTER JE COOL, NAUČI GA I TI”
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 27.09.2022.
Inicijativa/odluka
100%
Sanacija tri ulice na području Novog Sarajeva
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 17.08.2022.
Inicijativa/odluka
46%
54%
Dozvola za privremeno parkiranje na parking prostoru SRC “Vinko Šamarlić”
0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 29.06.2022.
Najaktivniji vijećnici/e
Ahmed Kosovac
Stranka: NS
100%
Broj pitanja: 34
Broj odgovora: 34
Elvedina Vugić
Stranka: NIP
96%
Broj pitanja: 27
Broj odgovora: 26
Robert Pleše
Stranka: NS
94%
Broj pitanja: 35
Broj odgovora: 33
Sanela Halać
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
94%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 17
Najneaktivniji vijećnici/e
Riad Idrizović
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
Emir Rustempašić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Bahrudin Delić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Hazim Bahtanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Posljednje dodane inicijative/odluke