Filter: Načelnik i vijećnici/e u Općini Novo Sarajevo
Načelnik
Hasan Tanović
Stranka: Nezavisni kandidat
71%
Broj pitanja: 125
Broj odgovora: 89
Predsjedavajući vijeća
Robert Pleše
Stranka: NS
92%
Broj pitanja: 36
Broj odgovora: 33
Općinsko vijeće
100%
Broj pitanja: 35
Broj odgovora: 35
100%
Broj pitanja: 29
Broj odgovora: 29
Postavi pitanje
Sanela Halać
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
95%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 19
91%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 10
87%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 13
64%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 14
60%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 9
53%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 9
47%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 8
47%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 7
46%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 6
42%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 5
37%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 7
31%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 5
27%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 4
19%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 3
Postavi pitanje
Srđan Srdić
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
13%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 2
9%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 1
8%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 1
0%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0