Filter: Načelnik i vijećnici/e u Općini Novo Sarajevo
Načelnik
Hasan Tanović
Stranka: Nezavisni kandidat
73%
Broj pitanja: 122
Broj odgovora: 89
Predsjedavajući vijeća
Robert Pleše
Stranka: NS
97%
Broj pitanja: 34
Broj odgovora: 33
Općinsko vijeće
Ahmed Kosovac
Stranka: NS
100%
Broj pitanja: 33
Broj odgovora: 33
Elvedina Vugić
Stranka: NIP
100%
Broj pitanja: 26
Broj odgovora: 26
Mirela Džehverović
Stranka: NS
100%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 9
Sanela Halać
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
94%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 16
Armin Handžar
Stranka: SDP BiH
92%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 12
Elvedin Cernica
Stranka: PZP
75%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 9
Danijela Šahat
Stranka: NIP
70%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 14
Majda Kalamujić
Stranka: SDP BiH
60%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 9
Alma Čengić
Stranka: SDA
55%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 6
Haris Selmanović
Stranka: NES
54%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 7
Nedim Salihagić
Stranka: NES
53%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 8
Marijela Hašimbegović
Stranka: DF-GS
50%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 5
Dženana Hadžimahmutović
Stranka: NIP
38%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 5
Anesa Karaselimović
Stranka: NS
31%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 5
Nijaz Džaka
Stranka: NIP
31%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 4
Arslan Dučić
Stranka: SDP BiH
23%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 3
Srđan Srdić
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
17%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 2
Adnan Zeković
Stranka: SBBBiH
11%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 1
Suzana Fazlić
Stranka: PZP
10%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 1
Riad Idrizović
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 12
Broj odgovora: 0
Emir Rustempašić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Bahrudin Delić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Hazim Bahtanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Reuf Hafizović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 0
Samir Bejić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Tea Kulenović
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Hamid Bahto
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Elvedin Korora
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Edin Rovčanin
Stranka: SBBBiH
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Edhem Imamović
Stranka: DF-GS
0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Mehmed Bikodušić
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0