Filter: Načelnik i vijećnici/e u Općini Novo Sarajevo
Načelnik/ca
Hasan Tanović
Stranka: SDP BiH
65%
Broj pitanja: 141
Broj odgovora: 91
Predsjedavajući vijeća
Danijela Šahat
Stranka: NIP
50%
Broj pitanja: 28
Broj odgovora: 14
Općinsko vijeće
100%
Broj pitanja: 47
Broj odgovora: 47
100%
Broj pitanja: 37
Broj odgovora: 37
100%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 21
Postavi pitanje
Sanela Halać
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
96%
Broj pitanja: 27
Broj odgovora: 26
81%
Broj pitanja: 43
Broj odgovora: 35
75%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 12
45%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 9
41%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 9
38%
Broj pitanja: 24
Broj odgovora: 9
36%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 8
33%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 7
33%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 6
29%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 5
22%
Broj pitanja: 23
Broj odgovora: 5
20%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 4
14%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 3
Postavi pitanje
Srđan Srdić
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
10%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 2
6%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 1
6%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 1
0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0