Filter: Načelnik i vijećnici/e u Općini Novo Sarajevo
Načelnik/ca
Hasan Tanović
Stranka: SDP BiH
65%
Broj pitanja: 137
Broj odgovora: 89
Predsjedavajući vijeća
Robert Pleše
Stranka: NS
83%
Broj pitanja: 42
Broj odgovora: 35
Općinsko vijeće
100%
Broj pitanja: 46
Broj odgovora: 46
100%
Broj pitanja: 36
Broj odgovora: 36
100%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 20
Postavi pitanje
Sanela Halać
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
96%
Broj pitanja: 24
Broj odgovora: 23
80%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 12
52%
Broj pitanja: 27
Broj odgovora: 14
47%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 9
43%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 9
39%
Broj pitanja: 23
Broj odgovora: 9
38%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 8
37%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 7
35%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 6
31%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 5
23%
Broj pitanja: 22
Broj odgovora: 5
21%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 4
15%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 3
Postavi pitanje
Srđan Srdić
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
11%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 2
7%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 1
6%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 1
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 17
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 0