Filter: Načelnik i vijećnici/e u Općini Novo Sarajevo
Načelnik
Hasan Tanović
Stranka: Nezavisni kandidat
79%
Broj pitanja: 91
Broj odgovora: 72
Predsjedavajući vijeća
Robert Pleše
Stranka: NS
92%
Broj pitanja: 26
Broj odgovora: 24
Općinsko vijeće
Ahmed Kosovac
Stranka: NS
100%
Broj pitanja: 25
Broj odgovora: 25
Sanela Halać
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
100%
Broj pitanja: 11
Broj odgovora: 11
Armin Handžar
Stranka: SDP BiH
100%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 8
Alma Čengić
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 6
Elvedin Cernica
Stranka: PZP
100%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 5
Marijela Hašimbegović
Stranka: DF-GS
100%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 5
Mirela Džehverović
Stranka: NS
100%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 4
Elvedina Vugić
Stranka: NS
93%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 14
Danijela Šahat
Stranka: NIP
93%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 13
Majda Kalamujić
Stranka: SDP BiH
90%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 9
Nedim Salihagić
Stranka: NES
89%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 8
Haris Selmanović
Stranka: NES
88%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 7
Dženana Hadžimahmutović
Stranka: NIP
71%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 5
Nijaz Džaka
Stranka: NIP
50%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 4
Arslan Dučić
Stranka: SDP BiH
43%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 3
Srđan Srdić
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
29%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 2
Adnan Zeković
Stranka: SBBBiH
25%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 1
Suzana Fazlić
Stranka: PZP
20%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 1
Anesa Karaselimović
Stranka: NS
12%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 1
Riad Idrizović
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Emir Rustempašić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Bahrudin Delić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Hazim Bahtanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Reuf Hafizović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Samir Bejić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Tea Kulenović
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Hamid Bahto
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Elvedin Korora
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Edin Rovčanin
Stranka: SBBBiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Edhem Imamović
Stranka: DF-GS
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0