Hasan Tanović

66%
Broj pitanja: 142
Broj odgovora: 94
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija
Funkcija
Broj osvojenih glasova
18610
;
Pitanje:

Postovani, Od školske 2023/24 u Općini Centar su stipendije za učenike su povećane sa 70 KM odnosno 90 KM na 150 KM, a za studente sa 100 KM odnosno 110 KM na 200 KM. Na lidiži stipendija iznosi za učenike 143,00 KM, a za studente 192,00 KM mjesečno. U Novom Sarajevu je stipendija značajno manja -maksimalno 80 KM za đake, odnosno 120 KM za studente. Postoji li mogućnost povecanja iznosa stipendije za djecu sa područja ove Općine? Pored toga, apelujem da sluzba radi svon posao brže jer su u mjesecu februaru tekuce godine ostale opštine Kantona već podijelile stipendije, a Novo Sarajevo svake godine podatke obrađuje nekoliko mjeseci (?) i isplaćuje tek u maju. Srdacan pozdrav

Odgovor:

Poštovani, 

Općina Novo Sarajevo, s ponosom ističe da dodjeljuje najveći broj stipendija, s obzirom da svake godine obezbijedi finansijska sredstva za sve učenike i studente koji ispunjavaju uslove iz Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju.

Druge općine dodjeljuju malo veći iznos stipendija ali mnogo je manji broj stipendista u okviru utrvđenog iznosa sredstava, jer određeni broj aplikanata ostaje”ispod crte” i ne dobije stipendiju.

To u Općini Novo Sarajevo do sada nije bio slučaj.

Također, Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju izmijenjena je pa zadnje tri godine iz jedne porodice  stipendiju mogu dobiti dvoje ili više djece.

Općinsko vijeće donosi Odluku o dodjeli stipendija u martu, tako da Služba nije u mogućnosti prije marta pristupiti realizaciji ugovora o dodjeli stipendija.

Srdačan pozdrav

Pitanje:

Pozdrav, klupe su postavljene uz zagrebacku ulicu, 50 metara od stajalista na grbavici u smjeru prema gradu. Zašto nisu postavljene klupe uz stajalište da građani iste mogu koristiti dok čekaju vozila javnog prevoza, već su postavljene 50 metara naprijed, gdje ih niko ne koristi? Možete li za građane postaviti klupe oko stajališta, i to u oba smjera, budući da su iste zaista potrebne, hvala.

Odgovor:

Poštovani,

Služba za komunalne i stambene poslove i saobraćaj Općine Novo Sarajevo zaprimila je zahtjev građana starije životne dobi u kojem je traženo da se postave klupe na dionici od ulice Derviša Numića do apoteke u ulici Zagrebačka kod broja 21, jer im je potrebno mjesto za odmor.

Služba je imala na raspolaganju gusane klupe te su iste postavljene tamo gdje su građani zahtijevali.

Stajališta gradskog prijevoza su u nadležnosti Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, te napominjemo da je unutar tipskih stajališta instalirana klupa.

Srdačan pozdrav

Pitanje:

Poštovani, u cilju povećanje transparentnosti, čija provedba jača povjerenje građana u institucije vlasti, da li namjeravate da konačno počnete objavljivati materijal za sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo na web stranici općine, kao što je to slučaj sa materijalom Skupštine Kantona Sarajevo i Gradskog vijeća grada Sarajeva. Lp

Odgovor:

Poštovani, 

Na web stranici Općine Novo Sarajevo redovno i blagovremeno se objavljuju materijali za sjednice Općinskog vijeća i isti se nalaze na podstranici “Općinsko vijeće”, https://novosarajevo.ba/opcinsko-vijece/, koja sadrži sve potrebne informacije, podatke, pravilnike i akte o radu Općinskog vijeća pa tako i materijale za sjednice.

Pomenuta podstranica je poluotvorenog karaktera za javnost, budući da ista sadrži materijale i podatke koji se moraju tretirati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Kategorije koje su javne sadrže slijedeće podatke:

Sjednice Općinskog vijeća (https://novosarajevo.ba/sjednice/)

U ovoj kategoriji se nalaze svi usvojeni akti, odluke, informacije, programi sa održanih sjednica koje dostavi Služba za poslove Općinskog vijeća i lokalnu samoupravu za objavu na web stranici, a poredani su po sjednicama i godinama.

Arhiva održanih sjednica i usvojenih materijala (važećih odluka) na web stranici je od 2003. godine što može pretražiti svaki posjetilac stranice “klikom” na “Arhiva sjednica OV” (https://novosarajevo.ba/arhiva-sjednica-opcinskog-vijeca/ ).

Kategorijama koje ne mogu biti javne, upravo zbog toga što potpadaju pod odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka, pristup imaju isključivo vijećnici, registrovanjem na “e-vijeće”.

“E-vijeće” je potkategorija na podstranici „Općinsko vijeće“ u koju se pristupa registracijom, odnosno unosom ličnih podataka vijećnika (username i password).

Registrovanjem na kategoriju “e-vijeće” vijećnicima je omogućen pristup slijedećim podacima:

Kalendar događaja (https://novosarajevo.ba/kalendar/ )

Kalendar sadrži najavu svih aktivnosti Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća, odnosno sjednica komisija Općinskog vijeća, sjednica Općinskog vijeća i slično, a koje dostavi Služba za poslove Općinskog vijeća i lokalnu samoupravu.

Kalendar pruža mogućnosti vijećnicima da organizuju svoje vijećničke aktivnosti vezane za rad Vijeća. 

Materijali za sjednice (https://novosarajevo.ba/sjednice/materijali/ )

Radi se o jednoj od najznačajnijih kategorija na podstranici Općinskog vijeća budući da ova kategorija sadrži sve materijale Općinskog vijeća koji su predloženi za razmatranje na sjednici Vijeća.

Materijali su vezani za predloženi Dnevni red, te su na taj način poredani i objavljeni na stranici isključivo u pdf – formatu, potpisani, ovjereni i skenirani.

Ovdje se nalaze sve predložene odluke, informacije, izvještaji, programi, pravilnici, zapisnici, te odgovori na vijećnička pitanja i inicijative, a koji će se razmatrati na sjednici Vijeća.

Korištenjem sekcije “e-vijeće” i postavljanje materijala Vijeća za sjednice sedam do deset dana prije sjednice na web stranicu, omogućava se efikasniji rad Vijeća u smislu brže dostupnosti i lakšeg pregleda i pretraživanja radnog materijala od strane vijećnika, čime se umanjuje potreba za štampanjem knjiga materijala, a krajnji ishod je ušteda vremena, resursa kao i finansijskih sredstava.


Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite nadležnoj službi putem e-maila: [email protected]


Lijep pozdtavPitanje:

Kada mislite sanirati ulice i trotoare ,toliko ima oštećenja da je katastrofa

Odgovor:

Poštovani,
zahvaljujemo na pitanju.
Općina Novo Sarajevo kako proteklih godina, a tako i budućnosti poklanja veliku pažnju tekućem održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta, sanaciji trotoara i staza.
Informišemo Vas da će Općina Novo Sarajevo za naredni period vršiti tekuće održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta, sanaciji trotoara i staza u skladu sa budžetom ONS za 2022. godinu.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite nadležnoj službi putem e-maila: [email protected]

Lijep pozdrav

Pitanje:

Zašto u ulici Put života ,na potezu od Stanice do Merkatora u Lozionickoj nema niti jedne klupe za odmor.

Odgovor:

Poštovani;
zahvaljujemo na Vašem pitanju.
Kako Vam je poznato radi se o dijelu izgrađene saobraćajnice  - Sjeverna longitudinala.
Saobraćajnicu je izgradila Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.
Koliko nam je poznato uz pomenutu saobraćajnicu nisu predviđene klupe za odmor, a za više informacija u vezi navedenog pitanja možete se obratiti Direkciji za puteve KS koja upravlja pomenutom saobraćajnicom.
Općina Novo Sarajevo će podržati svaku inicijativu koja može poboljšati nivo kvaliteta života građana. 
Lijep pozdrav

Sva direktna pitanja

Pitanje:

Poštovaniinteresuje me kada mislite pokrenuti inicijativu za exproprijaciju i isplatu parcela koje se koriste za pristupne puteve u naselju Velešići

Pitanje na inicijativi/odluci: Inicijative za rješenje komunalno-infrastrukturnih problema u naselju Velešići

Odgovor:

Poštovani,
Eksproprijacija zemljišta i isplata naknade za izgradnju pristupnih puteva vrši se po inicijativi i prijedlogu za eksproprijaciju općinske Službe za komunalne i stambene poslove i saobraćaj, putem Pravobranilaštva Općine Novo Sarajevo , po programu rada Službe za komunalne i stambene  poslove i saobraćaj , utvrđenom javnom interesu,  izvedbenom projektu i izdatom rješenju urbanističke saglasnosti i obezbjeđenim sredstvima za eksproprijaciju.

Služba za imovinsko-pravne, geodetske posove i katastar nekretnina  nema podnesen Prijedlog  od  strane Pravobranilaštva niti vodi postupak eksproprijacije za pristupne puteve u naselju Velešići. 

 

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite nadležnoj službi putem e-maila: [email protected]


Lijep pozdrav

Pitanje:

Šta će biti sa porodicama koje žive na djelu koji je trebao da se ruši i da se gradi Green City a kojima je obećano da će dobiti stan ili novac?

Pitanje na inicijativi/odluci: “Green City”: Ispitivanje zakonitosti dodjele urbanističkih dozvola i saglasnosti

Odgovor:

Poštovani,

Ovo pitanje u nadležnosti investitora izgradnje Green City, jer se predmetni objekat sa stanovima nalazi na zemljištu u vlasništvu investitora Green City.


Lijep pozdrav

Pitanje:

Poštovani, kada je Sporazum o saradnji ONS i KJKP "Park" potpisan?

Pitanje na inicijativi/odluci: Uređene zelene površine uz dječije igralište u Ulici Azize Šaćirbegović

Odgovor:

Poštovani,
zahvaljujemo na Vašem pitanju.
Sporazum sa KJKP PARK-om je prošle godine potpisan i u toku je njegova realizacija.
Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite nadležnoj službi putem e-maila: [email protected]
Lijep pozdrav

Pitanje:

Na koji način namjeravate označititi biciklističku stazu, jer Inicijativa ne predviđa jasno način izvođenje horizontalne signalizacije?Hvala lijepo.

Pitanje na inicijativi/odluci: Horizontalno obilježavanje biciklističkih staza

Odgovor:

Poštovani,
zahvaljujemo na Vašem pitanju.
Sve biciklističke staze na području ONS koje je izgradila i koje održava ONS posjeduju uredno postavljenu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju i ista se kontinuirano održava.
 
Lijep pozdrav

Pitanje:

Poštovaniinteresuje me kada mislite renovirati infrastrukturu za područje mjesne zajednice Velešići koju su građani izgradili prije 50 godina i koja nikada nije bila obnavljana, od asfalta (u jednom mandatu su se bili smilovali pa su stavili asfalt od 3 cm do duše prije 15 g), kanalizacije, vodovoda, itd.

Pitanje na inicijativi/odluci: Inicijative za rješenje komunalno-infrastrukturnih problema u naselju Velešići

Odgovor:

Poštovani,
zahvaljujemo na Vašem pitanju.
Općina Novo Sarajevo svake godine kreira budžet prema zahtjevima građana i u skladu sa raspoloživim sredstvima. S tim u vezi svake godine se vrši projektovanje, izgradnje komunalne infrastrukture na cijeloj teritoriji ONS.
Za dodatne informacije budite slobodni da kontaktirate nadležnu službu putem e-maila: [email protected] 

Lijep pozdrav

Sva pitanja po inicijativama/odlukama

;