Rješavanje problema parkiranja i pristupa stambenoj zgradi u Ulici Džemala Bijedića


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

268

GLASAJ

1

31.05.2022.

Predlagač/ica: Elvedina Vugić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: U proceduri

Vijećnica Elvedina Vugić uputila je na 16. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo inicijativu za rješenje problema pristupa i parkiranja vozila za stanare/ke stambene zgrade u Ulici Džemala Bijedića br. 38, 40 i 42.

Vijećnica Vugić naglasila je da se rješavanju ovog problema treba pristupiti hitno jer je kvalitet stanovanja građana/ki ovog stambenog prostora značajno narušen, a Općina Novo Sarajevo ima mogućnost riješiti navedeni problem i vratiti im elementarni kvalitet življenja.

U obrazloženju inicijative vijećnica je dostavila i pismo građana/ki Ulice Džemala Bijedića 38, 40 i 42, u kojem navode da godinama imaju problem vezan za parking, kao i problem adekvatnog pristupa zgradi, a sve zbog promijenjenog režima saobraćaja i povećanog broja objekata u okolini.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 14.05.2024.
Stipendije za djecu bez oba roditelja s područja općine Novo Sarajevo
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 07.05.2024.
Podrška službama zaštite i spašavanja
70%
30%

7

GLASAJ

3

0 pitanja / 0 odgovora
  Ekologija 30.04.2024.
Kante za dvolinijsko prikupljanje otpada
57%
43%

4

GLASAJ

3

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Elvedina Vugić
Samostalni vijećnik/ca
Vijećnica
Hasan Tanović
SDP BiH
Načelnik
Robert Pleše
NS
Predsjedavajući vijeća
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca

Pitanje: Poštovani, samo želim da pitam kada možemo očekivati početak izgradnje parkinga? Naime, sastanak sa Robertom i vijećnicom Anesom Karaselimović jeste održan, ispred zgrade, ali od tada niti se išta dešava, niti imamo bilo kakve informacije, niti vidimo da se na terenu bilo šta mijenja. Ah da, zaboravih, mijenja se izgled zelene površine ispred zgrade, na koju se opet postavlja ljetna bašta. Vjerujem da su "službe" donijele validnu dozvolu, brzo i po proceduri. Što se tiče policije, nakon poziva koji vijećnica Anesa spominje u svom postu, i nakon što su policajci teatralno popisali parkirana vozila, nikada više se nisu pojavili! Tako da, raznorazni posjetioci se i dalje uredno parkiraju ispred zgrade. Mi stanari odavno ne, snalazimo se kako znamo i umijemo. Navikli smo za ovih godinu dana, koliko traje naša saga sa parkingom, i koliko traje da se ništa nije uradilo po tom pitanju. Sredstva su predviđena budgetom, to znamo, ali od predviđenih sredstava nikakve koristi, ako se ne desi realizacija projekta za koji su predviđena. Samo da sve vijećnike, pa I one koji vjerovatno ovo ni ne čitaju, podsjetim da ste tu I radi nas, stanovnika Opštine Novo Sarajevo. I da je valjda cilj vašeg “vijećništva” da učinite stanovanje I život stanovnika boljim. A koliko vidim, odosmo u rikverc… Pozdrav!

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Sanela Halać, Samostalni vijećnik/ca, 07.06.2023.

Poštovani,

Budući da postavljatepitanje kolegici Anessi, molim da isto naslovite samo na Anesu.

Hvala i svako dobro


Pitanje: Poštovani, samo želim da pitam kada možemo očekivati početak izgradnje parkinga? Naime, sastanak sa Robertom i vijećnicom Anesom Karaselimović jeste održan, ispred zgrade, ali od tada niti se išta dešava, niti imamo bilo kakve informacije, niti vidimo da se na terenu bilo šta mijenja. Ah da, zaboravih, mijenja se izgled zelene površine ispred zgrade, na koju se opet postavlja ljetna bašta. Vjerujem da su "službe" donijele validnu dozvolu, brzo i po proceduri. Što se tiče policije, nakon poziva koji vijećnica Anesa spominje u svom postu, i nakon što su policajci teatralno popisali parkirana vozila, nikada više se nisu pojavili! Tako da, raznorazni posjetioci se i dalje uredno parkiraju ispred zgrade. Mi stanari odavno ne, snalazimo se kako znamo i umijemo. Navikli smo za ovih godinu dana, koliko traje naša saga sa parkingom, i koliko traje da se ništa nije uradilo po tom pitanju. Sredstva su predviđena budgetom, to znamo, ali od predviđenih sredstava nikakve koristi, ako se ne desi realizacija projekta za koji su predviđena. Samo da sve vijećnike, pa I one koji vjerovatno ovo ni ne čitaju, podsjetim da ste tu I radi nas, stanovnika Opštine Novo Sarajevo. I da je valjda cilj vašeg “vijećništva” da učinite stanovanje I život stanovnika boljim. A koliko vidim, odosmo u rikverc… Pozdrav!

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Armin Handžar, SDP BiH, 06.06.2023.

Poštovani, 

Zaista nisam treutno upoznat sa stanjem ovog predmeta, jer su nabrojani Vijećnici uzeli učešće u realizaciji. 

Žaomi je da dio kolegica i kolega ne čita ovaj  portal, niti otvara Vaše upite. 

Ukoliko budem mogao pomoći u nastavku ovog procesa, na rasplaganju sam. 


Pitanje: Poštovani, samo želim da pitam kada možemo očekivati početak izgradnje parkinga? Naime, sastanak sa Robertom i vijećnicom Anesom Karaselimović jeste održan, ispred zgrade, ali od tada niti se išta dešava, niti imamo bilo kakve informacije, niti vidimo da se na terenu bilo šta mijenja. Ah da, zaboravih, mijenja se izgled zelene površine ispred zgrade, na koju se opet postavlja ljetna bašta. Vjerujem da su "službe" donijele validnu dozvolu, brzo i po proceduri. Što se tiče policije, nakon poziva koji vijećnica Anesa spominje u svom postu, i nakon što su policajci teatralno popisali parkirana vozila, nikada više se nisu pojavili! Tako da, raznorazni posjetioci se i dalje uredno parkiraju ispred zgrade. Mi stanari odavno ne, snalazimo se kako znamo i umijemo. Navikli smo za ovih godinu dana, koliko traje naša saga sa parkingom, i koliko traje da se ništa nije uradilo po tom pitanju. Sredstva su predviđena budgetom, to znamo, ali od predviđenih sredstava nikakve koristi, ako se ne desi realizacija projekta za koji su predviđena. Samo da sve vijećnike, pa I one koji vjerovatno ovo ni ne čitaju, podsjetim da ste tu I radi nas, stanovnika Opštine Novo Sarajevo. I da je valjda cilj vašeg “vijećništva” da učinite stanovanje I život stanovnika boljim. A koliko vidim, odosmo u rikverc… Pozdrav!

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Ahmed Kosovac, NS, 06.06.2023.

Hvala za javljanje i više informacija o trenutnom stanju. Nadam se da će službe uskoro riješiti problem koji imate.