Majda Kalamujić

56%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 9
Stranka
SDP BiH
Parlament
Novo Sarajevo
Kratka biografija
Izborna jedinica
139
Funkcija
Zamjenica pred. OV; Zamjenica u Komisiji za statut i propise
Broj osvojenih glasova
512
Pitanje:

Postovani,Da li postoji mogucnost da se pokrene inicijativa na nivou opcine da se na zelenim povrsinama, parkovima i drugim pogodnim mjestima postave kucice za lutalice/mace/pse i potencijalno hranilice/hrana obzirom da ide zima, a da ista inicijativa ne iziskuje ogromna finansijska sredstva?

Odgovor:

Poštovani, 

Kao ljubitelj životinja, mislim da bi Vaša inicijativa bila samo trenutno rješavanje problema. 

Nisam za masovna prihvatilišta, u kojima zbog prevelikog broja životinja, budu vrlo loši uslov.

Ali, za ideju sterilizacije, veterinarskog nadzora, zatim udomljavanja, jesam.

Mislim da bi se trebale povečati i kazne za sve one koje su svoje pse i mačke napustili.

Ja sam za humani pristup, ograničeno mjesto hranjenja i akciju udomljavanja.

Nisam sigurna, da bi izgradnjom objekata za životinje, na zelenim površinama preko zime, postigli cilj. Više sam za ideju izgradnje malih tranzicijskih skloništa, do udomljavanja.

Hvala na inicijativi

Lp

Pitanje:

Vezano za planove sa zapuštenim prostorom STROJERADA na Grbavici, koji su planovi za ovaj dio općine, jer postoje glasine da se tu namjerava graditi višespratnica, a znamo da zbog problema za zagađenjem zraka takva gradnja nije dozvoljena uz vjetrokoridore?

Odgovor:

Poštovani,

Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta Grbavica II- Strojorad prošao je na Opštinskom vijeću 2019 godine.

Morala bih pitati ovlaštene službe u Opštini, u kojoj fazi je ovo pitanje, da bih Vam dala odgovor. Čim dobijem odgovor, objaviti će ga na ovoj platformi.

Pitanje:

Kad će biti popravljeni svi prelazi preko tramvajskih šina na svim semaforima/prelazima cijelom dužinom tramvajske pruge, naročito od Pofalića od Ilidže, u oba pravca? Uklonite polomljene kocke koje zapinju građanima i svakodnevno se povređuju! To je prioritet br. 1!

Odgovor:

Poštovani,

Veliki problem, a nadležnosti nisu u našim rukama.Za javnu cestu i popravke zadužena FBiH osim za dio ceste kojim prolazi tramvajsa pruga i pojas oko šina, odgovorno je preduzeće koje obavlja tramvajski saobraćaj-KJKP Gras.

Pitanje:

Odavno se priča da će se napraviti nova škola u Pofalićima. Šta je s tim? Stara je užasna - prozori su toliko stari i ne mogu se otvarati, buka od automobila ometa nastavu - garantujem da, ako se uradi samo jedno kvalitetno ispitivanje objekta, djeca bi bila hitno evakuisana u drugu zgradu.

Odgovor:

Poštovani,

U Budžetu Opštine Novo Sarajevo, kojeg smo usvojili krajem marta 20021.godine, predviđena su sredstva za Osnovnu školu Pofalići.

Pitanje:

Poštovana, smatrate li da mandat općinskih vijećnika/ca treba pripadati njima ili stranci?

Odgovor:

Poštovani, ovo nije pitanje za koje je potrebno  moje mišljenje, jer Izborni zakon kaže da mandat pripada izabranom nositelju mandata, a ne političkoj stranci, koaliciji ili listi nezavisnih kandidata koja ga je predložila na kandidatskoj listi

Sva direktna pitanja

Pitanje:

Poštovana vijećnice Kalamujić, kao stanari zgrade Džamijska 19-27 direktno smo zainteresovani za rješavanje pitanja saobraćaja u ulici Porodice Ribar na način da to bude trajno, dugoročno rješenje. Proširenje postojećeg kapaciteta parkinga nije moguće bez daljeg smanjenja zelenih površina, što je loša opcija, međutim postoji način koji će efikasno riješiti problem, a bez velikih ulaganja. Naime, jednosmjerna kružna ulica oko Hrasnog, kao i oko drugih sličnih naselja (Grbavica, Alipašino), treba da ostane jednosmjerna, ali njena desna strana može se pretvoriti u praking mjesta! Praktično bez ikakvih novčanih sredstava, dobilo bi se stotinjak parking mjesta, što bi bila korist svim stanovnicima i posjetiocima naselja. Sa molbom da ovu inicijativu razmotrite i date u dalju proceduru, Alma Krzović i Dijana Zornija, stanarke ul. Džamijska.

Pitanje na inicijativi/odluci: Rješenje pitanja parkinga i garaža u Ulici porodice Ribar

Odgovor:

Hvala Vam na javljanju i inicijativi.

Poslije objave ove inicijative, javio mi se veliki broj sugrađana iz Vašeg kvarta, sa raznim idejama, a među njima i idejom koja je i Vaša da se jedna traka ulice pretvori u parking mjesta.

Inicijativu ću, zavisno od odgovora nadležnih službi u Opštini N. Sarajevo, svakako i u konsultaciji sa MZ Trg heroja, dopuniti, bolje razraditi i predložiti i ovu ideju.

S poštovanjem,

Vijećnica

Majda Kalamujić

Pitanje:

Poštovana Majda, postoji li opcija uvođenja nadzornih kamera na lokacijama ilegalnih deponija radi efikasnijeg praćenja stanovništva koje se koristi njima?

Pitanje na inicijativi/odluci: Mapiranje ilegalnih deponija

Odgovor:

Poštovani,

Ideja SDP je da prvo utvrdimo broj i mapiramo sve nelegalne deponije, u svim opštinama Kantona Sarajevo.

Poslije toga idemo sa najboljim idejama za rješavanje problema.

Nadzorne kamere bi zaista, pokrivanjem lokacija deponija, morale biti analitičke-koje mogu identifikovati vozila na osnovu registarskih tablica.

S poštovanjem,

Majda Kalamujić

Pitanje:

Poštovana, da li postoji mogućnost uvođenja određenih novčanih kazni za građane/ke koji kreiraju ove ilegalne deponije?

Pitanje na inicijativi/odluci: Mapiranje ilegalnih deponija

Odgovor:

Poštovani,

Sankcije već postoje, a to su prekršaji koji su regulisani Zakonom o prekršajima FBIH i krivično djelo, regulisano KZ FBIH. Kaznenimodredbama jasno su propisane radnje koje se smatraju krivičnim djelom protiv okoliša kao i sankcije za fizičke i pravne osobe, uključujući novčane i kazne zatvora do tri godine.

S poštovanjem,

Majda Kalamuji

Pitanje:

Poštovani Vijećnici, poštovani Načelniče. Prošli su mjeseci i mjeseci od eskalacije problema parkiranja u našoj ulici, kao i pokretanja inicijative za rješavanje istog. Samo da vas sve obavijestim da se do dana današnjeg ništa, ali apsolutno ništa nije desilo, ni u tragovima. A imali smo neku nadu...

Pitanje na inicijativi/odluci: Rješavanje problema parkiranja i pristupa stambenoj zgradi u Ulici Džemala Bijedića

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Poštovani vijećnici, zadovoljstvo je vidjeti vaše angažovanje, i nadam se da ćete uspjeti riješiti problem stanara, na sveopšte zadovoljstvo. Ja ću se samo nadovezati na vaša objašnjenja - stanarima trebaju parking mjesta za stanare, a onda policija može kažnjavati one koji bez dozvole parkiraju na tim mjestima. Policija radi svoj posao kako kada, jer i dalje svakodnevno "slučajni posjetioci" parkiraju tamo gdje mi, stanari ne smijemo. Vjerujem da ćete istrajati u rješavanju problema, jer koliko god da sada uživamo (ili ne :)) u toplim danima, brzo će doći zima i snijeg, a tada će nastati još veći problemi (nanosi snijega, uži prolazi...). Nadam se, zaista se nadam, i vjerujem i dalje da ćete se uspjeti izboriti za normalan život nas stanara Opštine Novo Sarajevo. Lijep pozdrav!

Pitanje na inicijativi/odluci: Rješavanje problema parkiranja i pristupa stambenoj zgradi u Ulici Džemala Bijedića

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva pitanja po inicijativama/odlukama