Filter: Gradonačelnik i vijećnici
Načelnik
Ernest Imamović
Stranka: SDP BiH
90%
Broj pitanja: 124
Broj odgovora: 111
Predsjedavajući vijeća
Bajro Obuća
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Gradsko vijeće
Senad Hubjer
Stranka: NBL
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Anela Jamak
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nezim Alagić
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nedim Dragolj
Stranka: NBL
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sead Mršo
Stranka: NBL
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Aldin Šalaka
Stranka: NBL
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Rasim Ligata
Stranka: NBL
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Džemal Omanović
Stranka: NBL
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Adis Halilović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nedim Kurtović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Almir Mulahmetović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Adnan Žuga
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Alen Selimović
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Senad Delić
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Amar Imamović
Stranka: NIP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mustafa Adžem
Stranka: A-SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Amer Dedović
Stranka: A-SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Almir Hasanefendić
Stranka: SBBBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nusret Hubjer
Stranka: SBBBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Amel Begović
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Arnel Vranj
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Dževad Agović
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Džebrail Bajramović
Stranka: BHD
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Medina Kulelija
Stranka: BNS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0