Amer Dedović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
A-SDA
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
210
;
;