Medina Kulelija

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
BNS
Parlament
Grad Goražde
Kratka biografija
Izborna jedinica
167
Funkcija
Vijećnica
Broj osvojenih glasova
227