Adis Halilović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
607
;
;