Dževad Agović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
DF
Parlament
Grad Goražde
Kratka biografija
Izborna jedinica
167
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
240