Nusret Hubjer

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SBBBiH
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
215
;
;