Nezim Alagić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NIP
Parlament
Grad Goražde
Kratka biografija
Izborna jedinica
167
Funkcija
Zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća
Broj osvojenih glasova
487