Nezim Alagić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NIP
Kratka biografija
Funkcija
Zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća
Broj osvojenih glasova
487
;
;