Džemal Omanović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NBL
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
357
;
;