Senad Hubjer

0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Stranka
NBL
Parlament
Grad Goražde
Kratka biografija
Izborna jedinica
167
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
735
Pitanje:

Poštovani, da li ste Vi na neki način oslobođeni plaćanja poreza u slučaju naplate termina u sc Libero ? Zašto ne izdajete fiskalne račune prilikom naplate termina ?Bar vi kao vijećnik ne bi trebali da izbjegavate poreze i fiskalne račune. Hvala !

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja