Rasim Ligata

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NBL
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
455
;
;