Anela Jamak

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SBiH
Parlament
Grad Goražde
Kratka biografija
Izborna jedinica
167
Funkcija
Zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća
Broj osvojenih glasova
201