Nabavka vatrogasnog vozila


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

100%

16

GLASAJ

0

05.04.2024.

Predlagač/ica: Grad Goražde
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: U proceduri

Za nabavku vatrogasnog vozila za potrebe Službe za zaštitu od požara, Grad Goražde izdvojit će 500.000 KM, saopćeno je na službenoj stranici Grada Goražde.

Nabavka vozila bit će većinski finansirana iz namjenskih sredstava Grada, kao i iz donatorskih sredstava u iznosu 71.600 KM.

Nakon provedbe zakonskih procedura o nabavci vozila, novo vatrogasno vozilo bit će predato Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Goražde.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Socijalna politka 14.05.2024.
Privodi se kraju izgradnja nove stambene zgrade s 24 stambene jedinice
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Lokalne procedure 14.05.2024.
Baza za umrežavanje dijaspore s Gradom Goražde
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Saradnja 26.04.2024.
Saradnja između Grada Goražda, Opštine Čajniče i Opštine Pljevlja
100%

7

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ernest Imamović
SDP BiH
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca