Bežični internet u Gradu Goražde


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

96%
4%

27

GLASAJ

1

25.10.2021.

Predlagač/ica: Ernest Imamović
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Projekat

Od oktobra 2021. godine, građani/ke Goražda kao i turisti/kinje koji borave u ovom gradu imaju pristup besplatnom bežičnom internetu na određenim lokacijama.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Infrastruktura 22.03.2023.
Sanacija kanalizacione i vodovodne mreže u zgradi Balkan II
100%

1

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Zdravstvo 14.03.2023.
Dodjela opreme Zavodu za javno zdravstvo BPK
100%

2

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
  Obrazovanje 14.03.2023.
Obuka za mlade lidere i liderice u Goraždu
100%

6

GLASAJ

0

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ernest Imamović
SDP BiH
Gradonačelnik Goražda
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca