Bežični internet u Gradu Goražde


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

96%
4%

27

GLASAJ

1

25.10.2021.

Predlagač/ica: Ernest Imamović
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Infrastruktura
Status: Projekat

Od oktobra 2021. godine, građani/ke Goražda kao i turisti/kinje koji borave u ovom gradu imaju pristup besplatnom bežičnom internetu na određenim lokacijama.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Saradnja 13.07.2023.
  Socijalna politka 13.07.2023.
Sufinansiranje rada i aktivnosti boračkih udruženja u Goraždu
43%
57%

3

GLASAJ

4

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 01.08.2023.
Internacionalni festival prijateljstva u Goraždu
90%
10%

9

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ernest Imamović
SDP BiH
Gradonačelnik Goražda
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca