Bežični internet u Gradu Goražde


Rezultati glasanja
96%
4%
Za: 26 Protiv: 1

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

25.10.2021.

Predlagač/ica: Ernest Imamović
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Projekat

Od oktobra 2021. godine, građani/ke Goražda kao i turisti/kinje koji borave u ovom gradu imaju pristup besplatnom bežičnom internetu na određenim lokacijama.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Ernest Imamović
SDP BiH
Gradonačelnik Goražda
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 1

Sa 111 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Ernest Imamović

Sa 1 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Bežični internet u Gradu Goražde