Podizanje svijesti o značaju imunizacije u Goraždu


Rezultati glasanja
25%
75%
Za: 1 Protiv: 3

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

28.10.2021.

Predlagač/ica: Grad Goražde
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Zdravstvo
Status: Dovršen

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović podržao je projekat “Za kolektivni imunitet”.

U sklopu projekta ”Za kolektivni imunitet” Zdravstveni savjet Grada Goražda, u saradnji sa JU Dom zdravlja “dr. Isak Samokovlija” i JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko - podrinjskog kantona, 22.10.2021. godine na Trgu branilaca postavio je vakcinalni punkt gdje su zainteresovani građani/ke mogli primiti neku od vakcina protiv SARS-Cov-19, a također dijeljeni su letci o značaju kolektivnog imuniteta.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Ernest Imamović
SDP BiH
Gradonačelnik Grada Goražda
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 96 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Ernest Imamović

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.