Potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Gradom Sarajevo


Rezultati glasanja
100%
Za: 3 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

16.11.2021.

Predlagač/ica: /
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Usvojena

Sporazum o saradnji između Grada Sarajeva, Goražda i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) na čelu sa premijerkom Aidom Obućom potpisan je 16.11.2021. u sarajevskoj Vijećnici.

Sporazum, između ostalog, podrazumijeva zajedničke projektne aktivnosti kojim se unaprjeđuju infrastrukturni, turistički, obrazovni i zdravstveni kapaciteti gradova, te stvaraju nove vrijednosti urbanih zajednica.


Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 96 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Ernest Imamović

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.