Prevencija i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece


Rezultati glasanja
100%
Za: 3 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

23.11.2021.

Predlagač/ica: Ernest Imamović
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Usvojena

Na inicijativu Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) i Udruženja “Zemlja djece u BiH”, a uz podršku World Vision BiH, Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Romskog informativnog centra “Kali Sara”, Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda, potpisao je Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece u BPK.

Cilj Protokola, koji je potpisan 22. novembra tekuće godine, jeste prevencija svakog vida nasilja nad djecom u BPK, kao i povezivanje lokalnih institucija koje su u sistemu zaštite djece i njihovo postavljanje u službu proaktivne identifikacije potencijalnih žrtava trgovine ljudima. Dodatno, ovim protokolom se pokušava senzibilisati javnost u BPK da iskorištavanje djece na ulici predstavlja nasilje nad djecom i da takve slučajeve moraju prijaviti svi kad god ih primijete. Konačno, Protokolom se želi ponuditi i adekvatna zaštita svakom djetetu koje je u visokom riziku ili je već žrtva eksploatacije.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 96 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Ernest Imamović

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.