Dodjela sredstava udruženjima koja okupljaju boračku populaciju


Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

87%
13%

46

GLASAJ

7

10.01.2022.

Predlagač/ica: Grad Goražde
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Realizovano

Potpisivanje ugovora o namjenskom prenosu novčanih sredstava za sufinansiranje rada i aktivnosti udruženja boračkih populacija u gradu Goražde upriličeno je 23.12.2021. godine.

Detaljnije  

Zadnje Inicijative Sve inicijative/odluke
  Saradnja 13.07.2023.
  Socijalna politka 13.07.2023.
Sufinansiranje rada i aktivnosti boračkih udruženja u Goraždu
43%
57%

3

GLASAJ

4

0 pitanja / 0 odgovora
  Kultura i sport 01.08.2023.
Internacionalni festival prijateljstva u Goraždu
90%
10%

9

GLASAJ

1

0 pitanja / 0 odgovora
Pitaj vijećnike/ce
Ernest Imamović
SDP BiH
Gradonačelnik Grada Goražda
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca