Izgradnja pomoćnog terena u Goraždu


Rezultati glasanja
100%
Za: 13 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

19.05.2022.

Predlagač/ica: Grad Goražde
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Realizacija u toku

Radovi na izgradnji pomoćnog stadiona u Goraždu su u završnoj fazi. Odnose na unapređenje infrastrukture za razvoj omladinskog nogometa/fudbala, odnosno izgradnju terena s vještačkom travom, koji se izgradio na lokaciji pomoćnog stadiona u Ulici 1. maj u Goraždu. 

Ukupna vrijednost projekta je oko 480.000 KM, s tim da je 260.000 KM obezbijedio Nogometni/Fudbalski savez BiH putem UEFA/FIFA, dok su ostatak sredstava od 220.000 KM obezbijedili Grad Goražde i Vlada BPK.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Ernest Imamović
SDP BiH
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 111 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Ernest Imamović

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.