Grad Goražde: Beneficije za socijalnu zaštitu


Rezultati glasanja
100%
Za: 6 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

22.10.2021.

Predlagač/ica: Ernest Imamović
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Ekonomija
Status: Prijedlog odluke

Prijedlog odluke o usvajanju programa raspodjele i utroška novčanih sredstava planiranih budžetom Grada Goražde za 2021. godinu; Beneficije za socijalnu zaštitu usvojene su na 9. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Goražda.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Ernest Imamović
SDP BiH
Gradonačelnik Grada Goražda
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 96 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Ernest Imamović

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.