Osman Ćatić

95%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 18
Stranka
SDA
Kratka biografija
Funkcija
Gradonačelnik
Broj osvojenih glasova
8307
;
Pitanje:

Poštovani načelniče, Prije svega mislila sam da ste skromniji čovjek i da ćete kada dođete na vlast to i dokazati u što sam i vjerovala, ali pokazalo se sasvim suprotno. Naime, prošli načelnik je prije vas kupio automobil Škoda Octavia koji nije prelazio cijenu od 45.000KM i vozio ga je preko 10. godina, dok vi kupujete vozilo Škoda Superb koja je u vašoj opremi i to sa sa 4x4 pogonom na tržištu čak 100.000KM. Od Opštine živite svega 200 metara udaljenosti. Da li postoji potreba da se kupuje tako luksuzno vozilo koje koristite većinom lokalno i to sa pogonom 4x4? Pored toga lično me, kao i mnoge druge interesuje kako je moguće da to isto vozilo vozi i parkira pripravnik koji je sada na radu u toj istoj Opštini? Mislim da bi sve vaše potrebe mogla zadovoljiti i jedna Dacia koja košta svega 20.000KM, te da je ostatak novca mogao biti utrošen u nešto drugo i korisnije, a da pripravnik ni po koju cijenu nije trebao dobiti mogućnost da vozi vaše vozilo.

Odgovor:

Poštovana,

U proteklom periodu, s obzirom da kao jedinica lokalne samouprave nismo raspolagali dovoljnim brojem adekvatnih i ispravnih automobila, prodata su dva stara vozila i izvršena je naplata osiguranja za razbijeni automobil tokom nezgode iz 2020.godine. Sve pomenute aktivnosti provedene su s ciljem stvaranja preduslova za nabavku vozila.

Automobil koji je predmet Vašeg pitanja kupljen je nedavno. Riječ je o polovnom automobilu koji je 2017.godište, a koji je plaćen 38.000 KM bez PDV-a ( ukupna cijena sa PDV-om je 44.460 ).

Iako je sugerisano da se kupi novo vozilo, sagledavajući cjelokupnu situaciju u Bosni i Hercegovini i svijetu, nismo se odlučili za novo, već polovno vozilo koje može zadovoljiti potrebe Gradske uprave.

U pripremi odgovora učestvovala je Služba za zajedničke i stručne poslove Grada Konjica.

 

Pitanje:

Poštovani, kao građanin našeg lijepog Konjica zadovoljan sam sa dosadašnjim radom vaše administracije.Ljudi će uvijek nalaziti mane i o njima puno više govoriti nego o pozitivnim stvarima.Sviđa mi se što se zalažete za sport, veliki napredak se osjeti isto kao i za sve kulturne manifestacije.U mnogo ulica je urađen novi asfalt što je za svaku pohvalu.Samo tako nastavite i imat ćete punu podršku stanovništva.Nadam se da ćete se maksimalno zalagati za probleme vezane za Opću Bolnicu i Dom zdravlja, kao i zagađivanje Neretve.Znam da ove stvari nisu pod vašom nadležnošću, ali mislim da vaš utjecaj može biti veoma značajan.I 100% sam siguran da rješavanjem ovih problema dobivate 2-3 mandata.Moje pitanje za vas je:“Kada možemo očekivati uređenje kolinije i parkova koju su trenutno parkiralište, da li postoji opcija jednosmjerne ulice, tako da bi se jedna traka mogla iskoristiti kao parking?”.Svako dobro!

Odgovor:

Poštovani, Vaše zadovoljstvo pozitivnim pomacima poduzetim do sada je podrška i satisfakcija gradskoj administraciji i meni kao gradonačelniku da i dalje radimo projekte od značaja za sve stanovnike Konjica.

Kada je riječ o naselju Kolonija sve aktivnosti koje ste naveli su u toku. U prošloj i dijelu tekuće godine pristupili smo izradi projektne dokumentacije, koja je predvidjela jednosmjernu ulicu i parking na istoj.

Trenutno je u proceduri postupak javne nabavke za odabir izvođača radova za rekonstrukciju asfaltnih površina, kao i zelenih površina (dva postupka), a u toku je i potpisivanje ugovora o izgradnji pješačke staze obalom rijeke Neretve, tako da bi Kolonija u narednim mjesecima trebalo da bude jedno novo radilište u gradu.

Popisan je i ugovor za nabavku, mobilijara za dječije parkove u Koloniji.

Napominjemo da ćemo u naselju Kolonija nastaviti i dalje sa radovima uređenja pješačke staze i prostora oko nebodera, gdje se osim uređenja tog dijela planira i izgradnja mosta preko rijeke Neretve.

U pripremi odgovora učestvovala je Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Grada Konjica.

Pitanje:

Postovani gradonacelnice Ćaticu, Moje pitanje je vezano za mjesnu zajednicu Orahovica i saniranje dijela puta koji je odnijela poplava i Vase obecanje da ce biti zavresno u sto skorijem vremenu, cak ste bili i na licu mjesta, ovo se desilo na pocetku vaseg mandata. Lp

Odgovor:

Poštovani, navedeni projekat sanacije puta u planu je Grada Konjica, za što je naručen i urađen glavni projekat. Radovi na rekonstrukciji pomenutog puta zahtjevaju značajna finansijska sredstva. S obzirom sa de radi o elementarnoj nepogodi, kao i da je riječ vodi II kategorije, Grad Konjic je stupio u kontakt sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko - neretvanskog kantona, s ciljem da se pokuša animirati na učestvovanje u rekonstrukciji navedenog puta, jer se nožica klizišta nalazi u samom potoku, a po Zakonu o vodama bi pomenuto ministarstvo trebalo aktivno učestvovati u rekonstrukciji.

S obzirom da je vodotok u slivnom području Jablaničkog jezera, tražili smo uključivanje i J.P. Elektroprivreda BiH – HE na Neretvi, ali smo dobili negativan odgovor.

Ukoliko niko ne podrži realizaciju ovog projekta, Grad Konjic će projekat uzeti u prioritet i morati iznaći potrebna sredstva za njegovu realizaciju.

Napominjemo da stručna služba ima obavezu svakodnevnog praćenja stanja putne komunikacije i eventualnih promjena na njoj, kako bi u slučaju eventualnih oštećenja sadašnjeg puta mogla na vrijeme reagovati do realizacije kompletnog projekta.

U pripremi odgovora učestvovala je Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Grada Konjica.

Pitanje:

Poštovani, Da li biste podržali inicijativu koja se odnosi na zabranu rada nedjeljom? Ukoliko to nije moguće, da postoji iznimka da vlasnici trgovina i sličnih djelatnosti, u dogovoru sa nadležnim svoj objekat zatvore na jedan dan u sedmici.Uvažena podrška za ovu odluku bila bi od koristi, trgovcima, ugostiteljima i svim radnicima koji obavljaju svoj posao i za vrijeme praznika.. Unaprijed hvala na odgovoru!

Odgovor:

Poštovani, podržavam u potpunosti Vašu inicijativu. Pozivamo Vas da se zbog detaljnijih informacija o navedenoj inicijativi javite u Gradsku upravu kako bismo dogovorili i održali sastanak na kojem bi se inicijativa ramotrila, kao i način realizacije iste. Radi dogovora i zakazivanja sastanka javiti se možete na broj telefona 036712211 ili putem maila [email protected].

Pitanje:

Poštovani, da li ste posjetili i darovali prvorođenu bebu u 2022. g u Konjicu kao što ste bili obećali u radio emisiji i koje su mjere konkretno poduzete od strane gradske uprave kada je u pitanju podrška natalitetu?

Odgovor:

Poštovani,

U skladu sa Pravilnikom o dodjeli novčane pomoći za novorođeno dijete na području općine Konjic, darovana je prvorođena beba u Općini Konjic u 2022. godini iznosom od 1.000,00 /hiljadu/ KM.

Podsjećamo, Pravilnik između ostalog, definiše pravo na novčanu pomoć za prvo novorođeno dijete u Novoj godini i za dijete rođeno za Dan Grada Konjica (16.06.), u iznosu od 1.000 KM, bez obzira na radno - pravni status, uz uslov, da roditelji djeteta imaju prijavljeno prebivalište na području Konjica.

Kada je riječ o podršci natalitetu Grad Konjic nastoji programe usmjerene na tu oblast kontinuirano unaprijeđivati i poboljšavati. S tim u vezi, nakon što je sredinom 2021. godine donesen Pravilnik o dodjeli novčane pomoći za novorođeno dijete na području Konjica, koji je naišao na pozitivne kritike mladih ljudi, u 2022.godini, u namjeri da se pruži još značajnija podrška porodicama koje se odluče na treće i svako naredno novorođeno dijete, donesen je novi Pravilnik o dodjeli novčane pomoći za novorođeno dijete na području Konjica, koji osim dosadašnjih prava donosi značajne novine za majke trećeg i svakog narednog novorođenog djeteta.

Pravilnikom pravo na novčanu pomoć za prvo i drugo novorođeno dijete u iznosu od 100 KM u trajanju od šest mjeseci, može ostvariti jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu i prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje – Biro rada Konjic. Pravo na novčanu pomoć za treće i svako naredno novorođeno dijete u iznosu od 200 KM, priznaje se za period od dvadeset četiri mjeseca, bez obzira na radno-pravni status.

Osim navedenog Grad Konjic bračnim parovima olakšava put do roditeljstva kroz izdvajanje sredstava na osnovu donesenog Pravilnika o dodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova biomedicinski potpomognute oplodnje.

Prema ovom Pravilniku bračni parovi imaju pravo na novčanu podršku za prvi pokušaj biomedicinski potpomognute oplodnje u iznosu od 3.000 KM, za drugi 2.000 KM i za treći pokušaj predviđen je novčani iznos od 2.000 KM. Cilj je mladim bračnim parovima olakšati pristup navedenim aktivnostima i podržati ih.

U pripremi odgovora učestvovala je Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu Grada Konjica.

Sva direktna pitanja

;