Filter: Gradonačelnik i vijećnici
Načelnik
Osman Ćatić
Stranka: SDA
95%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 18
Predsjedavajući vijeća
Kenan Greda
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Gradsko vijeće
Nedžad Maksumić
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Amina Madžak
Stranka: PZP
67%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 2
Arnela Džafić
Stranka: SDA
50%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 1
Dženadin Podrum
Stranka: SDA
33%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 1
Faris Boloban
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Dženan Lepara
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Benjamin Mušinović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Indira Sultić Lavić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Emina Mešukić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Irfan Jazvin
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Armina Lazarević
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Alma Mujala
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Vehid Muslimić
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Sedin Hondo
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Lejla Nuhanović-Gakić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Nermin Lapo
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Amer Ćukas
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Šefik Alihodžić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Šefik Žiko
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Armin Sarajlić
Stranka: SBBBiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Himzo Muhibić
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Ibro Hero
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Ajdin Tinjak
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Sejad Hakalović
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sedin Budim
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirsad Džajić
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0