Filter: Gradonačelnik i vijećnici
Gradonačelnik
Osman Ćatić
Stranka: SDA
95%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 18
Predsjedavajući vijeća
Kenan Greda
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Gradsko vijeće
100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
67%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 2
50%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 1
33%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 1
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Postavi pitanje
Vehid Muslimić
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Postavi pitanje
Šefik Žiko
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Postavi pitanje
Ibro Hero
Stranka: SDP BiH
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Postavi pitanje
Ajdin Tinjak
Stranka: Samostalni vijećnik/ca
0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0