Sejad Hakalović

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
446
;
;