Armin Sarajlić

0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Stranka
SBBBiH
Parlament
Grad Konjic
Kratka biografija
Izborna jedinica
127
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
521
Pitanje:

Koliko ste inicijativa do sada podnijeli i koje?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja