Šefik Alihodžić

0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Grad Konjic
Kratka biografija
Izborna jedinica
127
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
1239
Pitanje:

Koliko ste predizbornih obećanja vi i vaša stranka dosad ispunili i koja?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja