Mirsad Džajić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SBiH
Parlament
Grad Konjic
Kratka biografija
Izborna jedinica
127
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
493