Dženadin Podrum

33%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 1
Stranka
SDA
Parlament
Grad Konjic
Kratka biografija
Izborna jedinica
127
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
1488
Pitanje:

Zbog cega ste napustili stranku ZA BIH i prešli u SDA?

Odgovor:

Poštovani, hvala Vam na interesu za moje političko djelovanje. Aktivan sam član zajednice u kojoj živim i kroz sve organizacije i Udruženja kojima pripadam nastojim dati svoj doprinos u domenu mog djelovanja.Kao Vijećnik u općinskom vijeću Konjic u vrijeme kada sam bio član Stranke za BiH, trudio sam se maksimalno da budem neko ko inicira pojedina pitanja bitna za građane, da aktivno učestvujem u diskusijama i budem značajan dio općinskog vijeća čije se mišljenje uvažava i cijeni . Svako bira svoje puteve i smatrajući da mogu kroz drugu političku stranku također dati još veći doprinos svim bitnim procesima u daljnjem razvoju Konjica, priključio sam se Stranci demokratske akcije. Građani čije sam povjerenje  imao u više mandata ranije i nakon prelaska u Stranku demokratske akcije ukazali su mi povjerenje da ih zastupam u klupama Gradskog vijeća što činim aktivnim učešćem u njegovom radu. Mislim da podrška građana koju imam najbolje govori o tome koliko se cijeni moj rad.Nastojim biti u kontuitetu neko ko će jasno i glasno iznijeti probleme, diskutovati o njima i nastojati ih riješiti, pohvaliti i podržati dobre inicijative, biti otvoren za razgovor o svim bitnim temama za građane i Grad Konjic. Hvala vam na pitanju, bilo bi korektno da ste napisali svoje ime i prezime ispod postavljenog pitanja, što bi uostalom svi koji postavljaju pitanja i traže odgovore trebalo da čine.

S poštovanjem.                                                         

                                                                                                                                         VIJEĆNIK SDA U GV KONJIC

                                                                                                                                               Dženadin Podrum

Pitanje:

Da li ćete biti kandidat na opštim izborima?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Kolika vam je bruto plata kao uposleniku Opcine?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja