Nedžad Maksumić

100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Stranka
SDA
Parlament
Grad Konjic
Kratka biografija
Izborna jedinica
127
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
2019
Pitanje:

Koliko ste inicijativa do sada podnijeli?

Odgovor:

U svom dosadašnjem radu u Gradskom vijeću Konjic aktivno sam učestvovao i učestvujem u svim bitnim odlukama koje je Gradsko vijeće donosilo i donosi, ali isto tako sam aktivan kada je riječ o podnošenju inicijativa koje mogu rezultitirati boljim uslovima života i rada svih Konjičana i Bosanaca i Hercegovaca. Kao predsjednik Kluba vijećnika Stranke demokratske akcije u prethodnom mandatu jedan sam od inicijatora Odluke kojom je Općina Konjic dobila status Grada, na što sam posebno ponosan, kao i na inicijativu Kluba vijećnika SDA za uvršvanaje u Budžet stavke –Podrška natalitetu.
Uvijek sam bio zagovornik progresivnih i dobrih ideja koje mogu imati direktan efekat na život Konjičana u pozitivnom smislu i u budućnosti će biti tako. Prebrojavanje pojedinih inicijativa je nepotrebno, ukoliko se zna da aktivno svi radimo kao vijećnici Gradskog vijeća u skladu sa potrebama građana zajednice u kojoj živimo i djelujemo.

Sva direktna pitanja