Šefik Žiko

0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Stranka
Samostalni vijećnik/ca
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
528
;
Pitanje:

Koliko ste inicijativa do sada podnijeli?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

;