Irfan Jazvin

0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Grad Konjic
Kratka biografija
Izborna jedinica
127
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
1943
Pitanje:

Koliko ste vi lično podnijeli inicijativa?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Je li mislite da je uredu da neko ko je clan SDA i taj isti i vijecnik u OV Konjic bude na celu sindikata Opce bolnice ciji je osnivac ta ista opstina?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja