Ajdin Tinjak

0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Stranka
Samostalni vijećnik/ca
Parlament
Grad Konjic
Kratka biografija
Izborna jedinica
127
Funkcija
Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća
Broj osvojenih glasova
459
Pitanje:

Poštovani, Da li ćete biti kandidat na opštine izborima?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja