Sedin Hondo

0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Grad Konjic
Kratka biografija
Izborna jedinica
127
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
1432
Pitanje:

Da li ste za gradnju mhc na Neretvici? Da ili Ne? Zasto se nikad niste izjasnili da ste protiv gradnje mhc?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja