Himzo Muhibić

0%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 0
Stranka
SBiH
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
460
;
Pitanje:

Poštovani,Da li ćete biti kandidat na opštim izborima?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

;