Dženan Lepara

0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Grad Konjic
Kratka biografija
Izborna jedinica
127
Funkcija
Vijećnik
Broj osvojenih glasova
1534
Pitanje:

Koliko ste vi lično podnijeli inicijativa?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Kolika je plata dr. Dženana Lepare, direktora Opće bolnice Konjic?Građani bi trebali da znaju , to ne bi trebala biti tajna.lijep pozdrav

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja