Emina Mešukić

0%
Broj pitanja: 2
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Kratka biografija
Funkcija
Vijećnica
Broj osvojenih glasova
1336
;
Pitanje:

Poštovanje,Da li možete reći šta ste poduzeli za rješavanje problema "mostić" u selu Ribići.Odron na mostiću je nastao u novembru 2021. godine kada su bile poplave, a već je prošlo devet mjeseci i ništa se nije riješilo. Ovaj mostić i Vi koristite svakodnevno, pa mještanima sela Ribići nije jasno zašto do sad niste ništa poduzeli. A svjesni ste da ovaj mostić vodi i do osnovne škole, te je sigurnost naših mališana narušena. S toga Vas molim u ime roditelja, a i mještana sela ovaj problem riješite u što kraćem vremenskom roku dok nije došlo do povrede mještana i obrušavanja cijelog mosta u rijeku.Ako u skorije vrijeme ne riješite problem, mislim da Vas mještani neće podržati na sljedećim izborima.L.P.

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Pitanje:

Koliko ste inicijativa podnijeli?

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

;