Митар Лучић

0%
Број питанја: 0
Број одговора: 0
Странка
СДС
Кратка биографија
Функција
Допредсједавајући Скупштине Општине Берковићи
Број освојених гласова
145
;
;