Надлежности општине

Желите знати како ради општина и које су надлежности начелника/ца и скупштина?

Питај начелника/цу и одборнике/це

Поставите питанја и сазнајте колико су одговорни/е према грађанима/кама који су их бирали на те позиције.

Иницијативе/Одлуке

Учествујте у раду општинских скупштина.